Dungeons & Dragons Õpituba

Dungeons & Dragons Õpituba

Dungeons & Dragons Õpituba

Esmaspäeval, 30.11.2020 kell 18:00

Esimestel mängukordadel innustame uusi mängijaid tutvuma juba käimasoleva seiklusega, mille käigus õpid enda tegelast täiustama ja saad omaks mängujuhi soovid ja nõudmised tulevasteks mängudeks. Kui tegelane on valmis ja mängujuht selle kinnitab, oled juba sammukese lähemal seiklusest osa saama.

Tutvumiseni!

Mis on Dungeons & Dragons?

"Dungeons & Dragons" (kõnepruugis ka D&D või DnD) on fantaasiapõhine ulmeline rollimäng (inglise keeles role-playing game, lühendina RPG), mis avaldati juba 1974. Mängu aluseks olid miniatuuripõhised sõjamängud ning algsed reeglid põhinesid mängul "Chainmail". D&D-ga said alguse tänapäevased rollimängud ja rollimängutööstus. D&D erineb traditsioonilistest sõjamängudest selle poolest, et iga mängija mitte ei juhi sõjaväeüksust, vaid kehastab üht tegelast. Mängijate tegelased osalevad ühistes kujuteldavates seiklustes fantastilistes maailmades. Mängujuht (D&D terminoloogias Dungeon Master, lühendina DM) on ühtaegu nii jutuvestja kui ka kohtunik, kes kirjeldab maailma ja sündmusi, kehastab kõrvaltegelasi ja lahendab vaidlusi.

Mängijate tegelased moodustavad reisiseltskonna, kes suhtlevad nii omavahel kui ka kõrvaltegelastega, lahendades ülesandeid, pidades lahinguid, kogudes varandust ja teadmisi. Seikluste käigus teenivad tegelased kogemuspunkte (experience points) ning muutuvad mängusessioonide vältel üha võimsamaks.

Olenevalt mängujuhist võib seiklus toimuda vaid paari tunni vältel või maailma näidetel ka mitmekümneid aastaid. Eriti paeluvaks teeb kogu mängu ka asjaolu, et uued mängijad ei pea seltskonnaga liituma esimesel korral vaid võivad seda teha ka seikluse käigus.